bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

İnanç Psikolojisi ve Bilim


Materyalist varoluşçuluğun yerini, delile dayalı ilahi varoluşçuluğa terk etmekten başka çaresi kalmamıştır. Aklın bütün okları ezeli ve ebedi olan, her bilgiye sahip, hikmetle hareket eden, şerleri ölüm ötesi imtihanı gibi hikmetlerle yaratmış olan, her şeyi kontrol edebilen, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurulmamış, madde cinsinden olmayan, zamandan bağımsız var olan, kendini göstermeyen bir gerçekliğe yani tek tanrılı dinlerin İlahi gerçekliğine işaret ediyor.İnsan zihnini ve davranışını anlamaya çalışan ruh bilimciler; matematik, fizik ve biyolojiden aldıkları yardımlarla dinin sadece bilgi boyutunu değil, sağlam inanç boyutuna da açıklık getirebilmektedirler.Darwin ve Freud’a göre insan ile böcek aynıdır. Bu düşünceye göre insan tesadüfen var olan, içgüdüleri ile hareket eden, yemekten ve üremekten başka amacı olmayan; bencil, çıkarı peşinde koşan, güçlü olursa yaşayabilen bir varlıktır. Bu görüş, öldükten sonra yok olan, kimseye hesap verme mecburiyeti taşımayan, sevgi ile cinselliği eş değer şekilde yaşayan, sorumsuz, özgür ve bağımsız, arzuları peşinde koşan insan modelini savunmaktadır.