bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

Genciz Biz


Yaşarken sıkıcı, kavgalı, bol çatışmalı, buhranlı; bir an önce büyüyüp de kurtulmak istenilen yıllar. İlk aşk acısı, beğenilmek kaygısı, başarmak başaramamak kavgası, kısıtlanmışlık ve kuşatılmışlık dolu yıllar...Ergenlik döneminde önemli bir gelişme de düşünsel alanda yaşanır. Somut düşünme niteliği, soyut düşünebilmeye varmıştır. Bu da ergenin dış dünyayı algılamasında değişikliğe yol açar. Olayları daha çok sorgulamaya ve farklı açılardan olaylara bakabilmeye başlar.Ailesi tarafından güven duyulduğunu bilmek hem gencin sorumlu davranış geliştirmesinde en önemli unsurlardan olan süper egoyu geliştirecek hem de kendine duyulan güveni artırmak ya da test etmek adına risk eğiliminde olmasını engelleyecektir. Özellikle aile içinde aktif rol alabilen gençler bu çatışmalı dönemi hem kendileri hem de çevreleri ile barışık geçirirler.