bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

Değerler Psikolojisi ve İnsan


Erdemler, insana bildiği konuların yanı sıra, hakkında fikir sahibi olmadığı mevzularda da yardımcı olur. Zira insan, bilmediği şeyleri bildikleriyle kıyaslayarak öğrenir. Aynı zamanda bilmediğinden korkar. Özümsediklerimizi en iyi şekilde yaşamamızı sağlayan değerler; yabancısı olduğumuz konulara yaklaşırken içimizdeki korkuyu yenmemize de yardımcı olur.Önyargısız bir şekilde anlamaya gayret etme, özgürlükçülük, serbest piyasa ve demokrasi gibi kavramlarla Kuran öğretilerinin uyuştuğu açıkça görülmektedir. Bu sonuca ulaşmayı sağlayan rehber yalnızca teoloji değil, teolojiyle birlikte sosyolojidir.İnsanın değerini belirleyen şey, herhangi bir konuda kötülük yapma ve elindeki imkânları kendi lehine çevirme fırsatı varken, iyilik ve dürüstlükle ilkelere uygun olarak hareket edebilmesidir. Bir insanın inandığı değerlere aykırı davranmasının göstergesi olarak, her duyduğunu doğru kabul edip söylemesiyeterlidir. Erdemlerin kesintisiz olarak yaşama geçirilmesinde, doğru, duru ve sade niyetler taşımak ciddi rol oynar.