bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

Bilinçli Genç Olmak


Kısa ve uzun vadeli hedefl erini, amaçlarını belirlemen beynini doğru şekilde programlamanı sağlar. Bunu başarmak için kendine bir hedef piramidi oluşturmalısın. Önceliklerini önem sırasına göre dizmeli, en tepeye senin için en önemli hedef ve öncelikli konu ne ise onu koymalısın.Yol haritanı çizerken, eylem planını hazırlarken rol modeller edin; ama yine de kendin olmayı unutma. Arı gibi her çiçekten bir şeyler de almalısın; ailen, sosyal çevren, öğretmenlerin, dinî ve kültürel kanaat önderlerin beslendiğin kaynaklar olmalı.Hayat, mükâfatını zorluklara tahammül edenlere verir. Başın dik dolaşmak ve onurlu yaşamak istiyorsan emeğinle kazanmaya çalışmalısın.