bilgi@tarhan.org +90 216 400 22 22/5096

Aşk Terapi


Aşk insan olma sanatını bilenlerde yaşar ve tomurcuklanır. Sorumluluk hissedenlerde yeşerir ve gelişir. Konuşabilmek, hediyeleşmek, fiziksel temas yani dokunabilmek, fedakârlık gösterebilmek gibi duygu dilleri geliştirmek aşka çok hizmet eder.Aşk bilinmez ve çözülmez bir duygu değil, karmaşık bir gayretin ürünüdür; emek ve yatırım gerektirir. Bazı özet ve pratik örnekleri giriş bölümünde sunmak ve ayrıntıları diğer bölümlere bırakmak istiyorum.Nefsini eğitmeyen kişi kendini sınırsızca özgür, bağımsız ve kutsal görmeye yatkındır. Egosunu kutsallaştırmış kişi, kendisine itiraz eden sevdiğini bile bir anda düşman kategorisine sokup ondan nefret edebilir. Kendisini sorumluluk duygusuyla eğitmemişse özgürlük ve sorumluluk dengesi kuramadığı için hakkaniyetli davranamaz.